МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ  ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2022  № 404

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2022 р.
за № 1231/38567

Про затвердження Положення про міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», від 07 вересня 2022 року № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі», пункту 7 Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 521, та пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.

2. Департаменту збалансованого природокористування (Алла ІЛЬЄНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник
Міністра


Р. Гречаник

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства лісових ресурсів
України
Ю. Болоховець

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України
від 29 вересня 2022 року № 404

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2022 р.
за № 1231/38567

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

1. Міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) підпорядковуються Держлісагентству та є його територіальними органами.

Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Управлінь і сприяють їм у виконанні покладених на них завдань у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міндовкілля, дорученнями Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказами Держлісагентства, дорученнями Голови Держлісагентства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Завданням Управлінь є реалізація повноважень Держлісагентства у сфері лісового та мисливського господарства на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених Держлісагентством.

4. Управління відповідно до покладених на них завдань:

Надають адміністративні послуги - видають в установленому порядку:

посвідчення мисливця;

дублікат посвідчення мисливця;

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Здійснюють:

державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин);

державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

контроль за виконанням договорів про умови ведення мисливського господарства;

видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування;

видачу дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, а також на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

видачу паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів.

Управляють об’єктами державної власності, в межах, визначених законодавством.

Узагальнюють практику застосування законодавства у сфері лісового та мисливського господарства, реалізовують державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та вносять Держлісагентству пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері лісового та мисливського господарства.

Організовують:

збір інформації для ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;

виготовлення бланків посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

виконання заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, та координуються Управлінням.

Забезпечують:

організацію ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь;

ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин;

охорону та регулювання чисельності тварин в мисливських угіддях державного мисливського резерву (або запасу);

складання зведених відомостей проєктів лісових культур, плантацій і природного поновлення та звіту про проведення лісокультурних робіт;

подання документів Держлісагентству з питань надання у користування мисливських угідь;

впровадження у лісове та мисливське господарство результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового та мисливського господарства;

функціонування державної лісової охорони, координують діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечують організацію та координацію діяльності з охорони державного мисливського фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

виконання завдань цивільного захисту у складі функціональної підсистеми охорони лісів, техногенну та пожежну безпеку, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Вирішують в межах повноважень, передбачених законом, спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів, що перебувають у державній власності.

Погоджують користувачам мисливських угідь пропускну спроможність мисливських угідь, строки полювання та порядок його здійснення, норму добування мисливських тварин, проєкти організації та розвитку мисливського господарства.

Координують діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, крім підприємств, установ, організацій, які безпосередньо підпорядковуються Держлісагентству.

Розглядають клопотання разом з матеріалами до них про віднесення лісів до відповідної категорії та надсилають їх у встановленому порядку до Держлісагентства.

В межах повноважень беруть участь в:

підготовці пропозицій щодо лімітів і норм використання мисливських тварин;

підготовці пропозицій щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними;

міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та розвитку мисливського господарства;

Приймають в установленому порядку рішення про припинення полювання.

Розглядають згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймають відповідні рішення.

Здійснюють заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

Погоджують в установленому порядку надання лісів у постійне користування, а також лісів державної та комунальної власності в довгострокове тимчасове користування.

Реєструють договори довгострокового тимчасового користування лісами приватної власності.

Виділяють особливо захисні лісові ділянки.

Погоджують повну або часткову заборону застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних лісових ділянках.

Затверджують матеріали лісовпорядкування.

Надають дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства.

Подають до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо, а також лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань.

Надають дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев, крім територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

Продовжують строки залісення у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо).

Припиняють у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

Погоджують додаткову заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки.

Приймають рішення про збільшення ширини лісосіки, встановленої нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства, під час проведення суцільної рубки головного користування (крім ялицевих і букових лісів на гірських схилах).

Вносять пропозиції щодо виділення лісових ділянок для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.

Погоджують розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових ділянок, а також склад підрозділів з відведення і таксації лісосік.

Надають відстрочення на заготівлю деревини та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини.

Погоджують перенесення строку огляду місць використання лісових ресурсів.

Здійснюють інші повноваження, визначені законами України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням;

забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечують здійснення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління та його посадові особи в межах своїх повноважень мають право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

організовувати, проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції, а також брати участь у таких заходах;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

проводити перевірки дотримання вимог законодавства у сфері лісового (в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства) та мисливського господарства;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення;

перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами та на право полювання, використання ресурсів державного мисливського фонду, з ведення мисливського господарства, мисливського собаківництва, добування, зберігання, утримання, перероблення і реалізації мисливських тварин та продукції полювання;

видавати обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень;

доставляти осіб, які вчинили лісопорушення, порушення правил полювання, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення, у поліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;

вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи на право використання лісових ресурсів, добуті деревину і інші продукти лісу та знаряддя правопорушень;

вилучати в порядку, визначеному законом, у осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування тварин (у тому числі водних), транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям порушень, незаконно добутих тварин та іншу продукцію полювання, а також відповідні документи;

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

вільно відвідувати підприємства, установи та організації, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку мисливських тварин, території та об’єкти природно-заповідного фонду з метою здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону тваринного світу, ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, що проводиться з порушеннями вимог, установлених законодавством;

визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому або мисливському господарству, та шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства у галузі лісового, мисливського господарства та полювання;

використовувати під час виконання службових обов’язків попутний транспорт і засоби зв’язку, що належать користувачу мисливських угідь;

анулювати видані ними дозволи на полювання та добування мисливських тварин в інших цілях;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

використовувати відповідно до законодавства спеціальні засоби.

7. Управління здійснюють свої повноваження безпосередньо.

8. Управління під час виконання покладених на них завдань у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць взаємодіють з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями згідно із законодавством.

9. Управління у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази Управлінь можуть бути скасовані Головою Держлісагентства повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України у разі відмови Голови Держлісагентства скасувати такий акт.

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держлісагентства відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Начальник Управління може мати заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Держлісагентства відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

11. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міндовкілля, доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказів Держлісагентства та доручень Голови Держлісагентства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації;

вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Управління;

звітує перед Головою Держлісагентства, головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

забезпечує надання місцевій держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;

здійснює добір кадрів в Управління;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

призначає на посади та звільняє з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх першого заступника та заступників);

приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

порушує перед Головою Держлісагентства питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності свого першого заступника та заступників;

підписує накази Управління;

розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками начальника Управління;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців та працівників Управління;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний відповідно голові державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття наказу Управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління.

13. Управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держлісагентства.

14. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Структуру Управління затверджує Голова Держлісагентства за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова Держлісагентства.

Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держлісагентства в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держлісагентства.

15. Управління утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу охорони земельних
ресурсів Департаменту
збалансованого
природокористування


А. Ільєнко