Вінницька обласна організація профспілки лісового господарства

Вінницька обласна організація профспілки лісового господарства

Перша згадка про профспілку працівників лісу відноситься до 1924 року. В 1924 році було створено Вінницький окружний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників, який працював в 1924-1930 роках (Р-513).

В 1946 році створено обком профспілки робітників лісу і сплаву (Р-3867), який на підставі постанови ВЦРПС (Ст.-158 від 18.04.1953) в 1953 році об’єднано з обкомом профспілки робітників МТС і земельних органів та обкомом профспілки робітників борошномельної промисловості в єдиний обком профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель.

Нинішня обласна організація профспілки працівників лісового господарства започаткована 24 березня 1967 року, як колективний комітет профспілки робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості згідно постанови облпрофради (П-16 від 26.12.1966 р.) з підпорядкуванням облпрофраді. Станом на 1 липня 1967 р. до складу групкому входило 26 РЗМК, які обєднували 6502 члени профспілки з 6825 працюючих у галузі.

17 жовтня 1969 року колективний комітет реорганізовано в обком профспілки робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості (постанова облпрофради П-23 від 20.08.1969). Станом на 1 січня 1970 року на обліку в обкомі нараховувалося 30 РЗМК з 7410 членами профспілки з загальною кількістю працюючих – 7520 чоловік.

27 грудня 1988 року повноваження обкому профспілки було припинено на підставі Постанови V пленуму ЦК галузевої профспілки від 18 жовтня 1988 року. 27 грудня 1988 року засновано на громадських засадах галузеву Раду голів профспілкових комітетів підприємств і організацій лісової, паперової і деревообробної промисловості. (Постанова зборів голів профкомів галузі, ПР № 1 від 27.12.1988 р.). Галузева рада стала правонаступником скасованого обкому профспілки ліспапердеревпрому.

9 січня 1989 року введено посаду відповідального профорганізатора ЦК профспілки (Постанова ЦК ПР №25 від 09.01.1989 р.) для організації роботи первинних профорганізацій та координації їх діяльності. Відповідальний профорганізатор в своїй діяльності керувався постановами президії Центрального та Республіканського комітетів профспілки галузі та працював в тісному контакті з облпрофрадою.

5 жовтня 1989 року згідно Постанови ІІІ Пленуму Республіканського комітету від 05.10.1989 року галузевій раді голів профкомів підприємств і організацій лісової, паперової та деревообробної промисловості надано юридичний статус і рекомендовано профорганізатора ЦК в якості голови Ради.

Постановою І З’їзду профспілки працівників лісових галузей України від 5 вересня 1990 року профспілку перейменовано в профспілку працівників лісових галузей України.

Згідно постанови І установчого з’їзду профспілки працівників лісового господарства України від 25.04.1996 року про створення самостійної профспілки Вінницька обласна Рада голів профспілкових комітетів працівників лісових галузей розділилася станом на 1 липня 1996 року на дві профспілки: утворилися Обласна рада голів профкомів працівників лісових галузей та Обласна рада голів профкомів працівників лісового господарства.

Нинішньої організаційної структури обласна організація профспілки набула 2000 року, коли була зареєстрована.

В різні роки обласний осередок профспілки галузі очолювали:

16.10.1969 р. – 26.08.1985 р.: Коновченко Володимир Васильович

28.09.1985 р. – 10.09. 2001 р.: Терновий Станіслав Володимирович

11.09.2001 р. – 25.10.2008 р.: Лисак Валентин Васильович

З 09.11.2008 року обласну організацію профспілки очолює Івацко Іван Дмитрович.